blog icoon

Blog: De verschillende IFS standaarden

Acht verschillende IFS standaarden

Inmiddels zijn er acht verschillende IFS standaarden ontwikkeld. Deze procesnormen helpen de gebruikers bij het implementeren van wettelijke voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid en bieden uniforme richtlijnen voor voedselveiligheid en kwaliteitsaspecten. Een IFS gecertificeerd bedrijf toont met een IFS certificering aan dat de processen geschikt zijn om de voedselveiligheid te waarborgen, daarnaast zijn klanteisen beoordeeld en geïmplementeerd.

Wanneer is welke IFS standaard van toepassing?

IFS Food

Deze standaard is van toepassing voor bedrijven die zelf voeding produceren of bedrijven die losse voedingsmiddelen verpakken. Ook is deze norm van toepassing wanneer er gevaar van verontreiniging bestaat tijdens het primair verpakken.

IFS Global Markets Food

Deze standaard is van toepassing op de detailhandel en kleine bedrijven welke voedingsmiddelen met een industriemerk produceren. Deze standaard is ontwikkeld met als uiteindelijke doelstelling om de IFS Food certificering te bereiken.

IFS Wholesale / Cash & Carry

Deze standaard is ontwikkeld voor groothandelaren en cash & carry bedrijven. Deze bedrijven worden vaak als schakel gezien tussen de producerende bedrijven en de commerciële klant. Afhankelijk van de kernactiviteit van het bedrijf, is er een klant tailor made checklist van toepassing.

IFS Logistics

Deze standaard is van toepassing op alle logistieke activiteiten, zowel voor food als voor non-food producten. Denk hierbij aan laden, lossen en transport. De standaard is van toepassing op alle soorten transport.

IFS Global Markets Logistics

Met het implementeren van deze standaard wordt de markttoegang lokaal vergemakkelijkt. Er wordt een wederzijdse acceptatie in de gehele keten gecreëerd en het biedt structuur voor begeleiding, ontwikkeling en beoordeling van kleine en minder ontwikkelde logistieke dienstverleners. Deze norm is wederom ontwikkeld met als uiteindelijke doelstelling de IFS Logistics certificering te bereiken.

IFS Broker

Deze standaard is van toepassing op bedrijven die zich bezig houden met handelsactiviteiten. Producten worden aangekocht en rechtstreeks aan klanten geleverd.

IFS HPC

Deze standaard is ontwikkeld om de productveiligheid te borgen, kosten te verlagen en transparantie in de gehele productieketen van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten te bieden.

IFS PACsecure

Ben je fabrikant en verwerker van primaire en secundaire verpakkingen, dan is deze standaard van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende IFS standaarden is te vinden op onze website.

Mocht u als bedrijf een IFS standaard willen implementeren, dan ondersteunen wij bij het implementeren voor de van u toepassing zijnde normelementen van de betreffende IFS standaard

Toe aan een opfrisbeurt van je QA kennis?

Het wordt een intensieve training waarin u van de breedte naar de diepte gaat. U gaat ook in de avonden aan de slag op de training, zo komt u helemaal los van de dagelijkse praktijk en kunt u zich verdiepen in het kwaliteitsvak. Tijdens deze Summer course vinden we persoonlijke aandacht belangrijk. Daarom geldt er een maximum aantal deelnemers van vijftien. Zo krijgt iedere deelnemer de gewenste aandacht.

Er zijn verschillende trainers aanwezig tijdens de Summer course. Ieder gespecialiseerd in zijn/haar eigen vakgebied. Onderwerpen variëren van food defense, interne audits en lean tot microbiologie en communicatie. De trainers zijn dag in, dag uit bezig met de ontwikkelingen op hun vakgebied. Zij leren u de laatste nieuwtjes, skills, updates en professionaliteit die u nodig heeft in het dagelijkse werk. Dit zorgt ervoor dat de trainingen naadloos aansluiten op de behoefte van een moderne kwaliteitsmanager.

De Summer course is tevens de uitgelezen kans om mede professionals uit het werkveld te ontmoeten. Zo kunt u samen sparren over lopende kwesties, ideeën uitwisselen en ervaringen delen.

Wilt u meer informatie over de Summer course of wilt u zich inschrijven? Klik dan hier.