blog icoon

Blog: BRC versus IFS certificering

Toenemende eisen

Leveranciersaudits zijn al vele jaren een onderdeel van borgingsystemen en -procedures van retailers. De toenemende eisen van consumenten, de groeiende aansprakelijkheid van retailers, groothandels en food-servicebedrijven, de toename aan wettelijke eisen en de globalisering van leveringen van producten maakten het noodzakelijk uniforme standaarden te ontwikkelen voor de waarborging van de voedselveiligheid en kwaliteit. De standaarden BRC Food en IFS Food zijn onder andere gebaseerd op HACCP, kwaliteitsmanagement, klantfocus en inrichtingseisen. Voor beide certificaten geldt dat u als organisatie de voedselveiligheid voor uw rol in de toeleveringsketen beheerst en dat u de juiste maatregelen heeft genomen op het gebied van voedselveiligheid. Beide normen zijn dus met name gericht op de voedselveiligheid. Maar wat is dan precies het verschil tussen beide kwaliteitsstandaarden?

BRC Food

In 1998 heeft het British Retail Consortium (BRC), de Britse brancheorganisaties van detailhandelaren, een norm gepubliceerd die een betere veiligheid en beheersing van alle consumentenproducten moest garanderen. Deze norm laat iedereen in de sector toe om beter tegemoet te komen aan de wetgeving inzake productaansprakelijkheid en voedselveiligheid. In het verleden was dit op individuele manier geregeld. Vanaf 1998 kan een derde onafhankelijke partij (de certificerende organisatie) deze taak overnemen op basis van deze internationaal erkende norm.

De eisen van BRC worden regelmatig opnieuw beoordeeld zodat deze overeenstemmen met de

marktontwikkelingen en de veranderingen in de wet- en regelgeving. Daarnaast dient de norm overeen te stemmen met de criteria van ‘The Global Food Safety Initiative’ (GFSI). In januari 2015 werd de meest recente versie uitgebracht, versie 7. De draft versie van versie 8 is onlangs gepubliceerd. In de loop van 2018 wordt de definitieve versie verwacht.

IFS Food

De International Food Standard is een standaard die werd opgesteld voor de voedselveiligheid en kwaliteit van private label-producten door HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen. Later hebben ook de Franse retail brancheorganisatie FCD en Italiaanse organisaties als ANCC, ANCD en Federdistributione zich hierbij aangesloten. De IFS standaard is ontwikkeld op basis van de BRC Global Standard for Food Safety, daarom wordt de IFS standaard ook wel de Duits-Franse tegenhanger van de BRC Food genoemd. IFS Food is, net zoals BRC Food, een GFSI erkende norm. Recentelijk, november 2017, is IFS Food versie 6.1 verschenen. Eind 2018 wordt IFS Food versie 7 verwacht.

Kwaliteit

De IFS en BRC omvatten niet alleen criteria voor voedselveiligheid, maar ook voor de kwaliteit van de producten. Deze kwaliteitscriteria staan ​​in de norm omdat de norm ook een weerspiegeling is van de private labels in de detailhandel. De reputatie van de detailhandel is verantwoordelijk voor deze merken. Het is dan ook logisch dat de winkeliers ervoor willen zorgen dat bijvoorbeeld de etikettering en het afvullen van hoeveelheden echt voldoen aan de norm.

IFS of BRC?

De richtlijnen van IFS en BRC komen in grote lijnen met elkaar overeen. Het verschil zit met name in het auditprotocol en de manier van het beoordelen van de criteria uit de standaard. Binnen IFS wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een viertal zogenaamde ‘knock-out criteria’. Indien er aan één van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de leverancier automatisch niet goedgekeurd voor IFS.

Binnen de BRC standaard worden sommige vereisten aangeduid als ‘fundamentals’. Mochten er tekortkomingen zijn op deze fundamentals, dan wordt er niet overgegaan op certificering of kan het certificaat worden ingetrokken.

In Nederland wordt met name vanuit grote retail organisaties vereist dat je als toeleverancier gecertificeerd bent volgens een kwaliteitsstandaard. In de praktijk hebben retailers, producenten en zelfs hele marktsegmenten een bepaalde voorkeur voor een specifieke certificering, vaak een GFSI erkende certificering. Voordat producenten beslissen een specifieke norm toe te passen, dienen zij bij hun klanten na te gaan welke normen zij accepteren of aan welke normen zij de voorkeur geven.

Conclusie

Kortom; voor welke certificering je het beste kan gaan is afhankelijk van je afzetgebied en eventuele vereiste van afnemers.

Meer informatie over de verschillende kwaliteitsstandaarden is te vinden op onze website.

Mocht u als bedrijf BRC of IFS willen implementeren, dan ondersteunen wij bij het implementeren voor de van u toepassing zijnde normelementen.

blog icoon

Blog: Ontstaan van de E-learning

De introductie van de eerste Mac, rond de jaren tachtig, zorgde ervoor dat mensen thuis gemakkelijk over bepaalde onderwerpen konden leren en bepaalde vaardigheden konden ontwikkelen. Door de komst van internet voor particulieren, rond de jaren negentig, kon er meer informatie worden gevonden en gedeeld.

 

Opkomst van de E-learning

De snelle veranderingen in de samenleving en het bedrijfsleven leidden in 1999 tot een toenemende behoefte aan bijscholing. Het systeem waarbij een docent identieke leerstof in een vaste volgorde instrueert aan een groep studenten met verschillende leerbehoeften was niet meer geschikt. Veel informatie en kennis was onderhevig aan veranderingen en daardoor snel verouderd waardoor er  een sterkere interesse in eigen verantwoordelijkheid van het leren ontstond. Deze verandering heeft grote gevolgen gehad voor de opkomst van E-learning.

In 1999 tijdens een seminar van het bedrijf CBT Systems in Los Angeles ontstond de naam: E-Learning. Hiermee bedoelde ze: “a way to learn based on the use of new technologies allowing to online, interactive and sometimes personalized training through the Internet of other electroninc media (intranet, extranet, interactive TV, CD-Rom, etc.), so as to develop competencies while the process of learning is independent from time and space.

 

Steeds meer investeringen in internet

De opkomst van internet werd al snel geaccepteerd, wat ook een grote rol speelde voor het ontstaan van E-learning. E-business en e-commerce ontstonden tegelijkertijd ook, dit had hoge verwachtingen waardoor investeerders en overheid graag wilden investeren in internet. Initiatieven om ICT in te zetten voor effectiever en efficiënter leren kreeg door deze belangstelling fors de wind in de rug.

E-learning zou helpen met sneller, interactiever en efficiënter leren. E-learning werd gezien als een verbeterpunt van de traditionele manier van leren. Internettechnologie zou het mogelijk maken om flexibeler te leren, meer gericht te leren en eigen leeromgeving te kiezen. Daarnaast leek de technologie veelbelovend in het licht van het inrichten van leerprocessen waarbij de lerende en het leerproces centraal staan en interactie en communicatie een centrale rol spelen. Vanaf halverwege de jaren negentig namen de (experimentele) toepassingen van ICT (met name internettechnologie) voor het leren van jongeren en volwassenen in sneltreinvaart toe.

Momenteel wordt er nog steeds veel geïnnoveerd op het gebied van E-learning. Voorbeelden zijn E-learning trainingen die te maken zijn op smartphones of tablets, er wordt geïnvesteerd in gamificatie zodat er interactievere leermethodes ontwikkeld worden en wat nieuw is, is een leerweg met kortere trainingen.

zomer cursus 2018

Summer course 2018 weer een groot succes

Tijdens de Summer course wordt drie dagen lang gewerkt aan de QA capaciteiten van de deelnemers. Er was zowel een dagprogramma als een avondprogramma opgesteld. De deelnemers van de Summer course verbleven de gehele drie dagen op locatie in Doorn. Daar werd ook overnacht, samen ontbeten en gegeten. Een leerzame manier om professionals uit werkveld te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Na afloop van de Summer course hebben alle deelnemers hun certificaat weten te behalen. Al met al was het weer een zeer succesvolle editie van de Summer course.

Summer Course 2018 BK opleidingen en Trainingen