blog icoon

Subsidieregeling voor opleidingen in vleeswarenindustrie

Mbo-opleiding kwaliteitsmedewerker
Het volgen van een vakgerichte opleiding wordt met deze pilotafspraak nog gemakkelijker voor medewerkers in de vleeswarenindustrie. Wel is het zo dat enkel mbo-opleidingen vergoed worden met deze pilot. U kunt bijvoorbeeld de mbo4-opleiding Kwaliteitsmedewerker van BK Opleidingen & Trainingen volgen. Hierbij wordt u opgeleid tot kwaliteitsmedewerker en zorgt u ervoor dat de voedselkwaliteit binnen uw vleeswarenbedrijf op orde blijft.

Werken op de kwaliteitsafdeling
BK Opleidingen & Trainingen bieden samen met SVO de specialistische mbo-opleiding Kwaliteitsmedewerker aan. Deze opleiding bereidt de student voor op het werken op een kwaliteitsafdeling binnen een levensmiddelenbedrijf. De lessen worden gegeven door professionals uit het vak en de studenten dragen continu bij aan het verbeteren van de kwaliteit waar zij werkzaam zijn.

Pilotversie
De eerste maanden zal er een pilotversie van het project van het Toetsingskader lopen. Tot 1 februari 2019 kunnen maximaal 50 deelnemers zich aanmelden om deel te nemen. In de pilot gaan de vakbonden testen of een functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

Kennis direct toepassen in de praktijk
Het volgen van een opleiding hoeft niet gigantisch veel tijd te kosten voor de medewerker. Er zijn verschillende BBL opleidingen waarmee een student één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een bedrijf werkt. De student kan hiermee de kennis direct toepassen in de praktijk en vergaart zo direct veel inzichten binnen het werkveld. Hiermee wordt de kwaliteit van een afdeling naar een hoger niveau getild.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bron: vleeswarenwerkt.nl

blog icoon

Nieuw: training Hygiëne & Biosecurity volgens Poultry Passport

De laatste richtlijnen
Het is van belang om hygiënisch te werk te gaan in de pluimvee industrie. Bij slechte hygiëne kunnen zich gemakkelijker ziektes verspreiden, dit kan uiteindelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Een goede biosecurity zorgt ervoor dat er voldoende preventieve maatregelen genomen worden om overdraagbare, besmettelijke ziekten te voorkomen. Met de Poultry Passport Hygiëne en Biosecurity training van BK Opleidingen & Trainingen zorgt u ervoor dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de laatste richtlijnen en ontwikkelingen op het gebied van hygiëne en biosecurity.

Een onderdeel van Poultry Passport
Het Poultry Passport heeft veel verschillende onderdelen. Hygiëne & Biosecurity is er daar één van. Tijdens deze training zult u in gaan op hygiëne en biosecurity binnen uw bedrijf. Er wordt ingegaan op de uitrusting en apparatuur om hygiënisch te werken, de procedures voor een hygiënische werkplek, de kwetsbaarheidsanalyse en nog vele andere onderwerpen.

Laagdrempelig
De training Hygiëne & Biosecurity volgens het Poultry Passport wordt alleen incompany aangeboden. Zo hoeven uw medewerkers niet speciaal af te reizen naar een opleidingslocatie. Dit maakt het laagdrempeliger voor de medewerkers om deel te nemen aan deze training. Voordat we aan de training beginnen vindt er een intake op locatie plaats. Hierin gaan we in gesprek over uw bedrijfsspecifieke situatie, zodat we daar op in kunnen spelen tijdens de training.

Benieuwd naar onze Poultry Passport training? Bekijk dan ons trainingsaanbod. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de training.

logo normec foodcare

Normec Foodcare: unieke totale dienstverlening

Hierdoor kunt u bij één partij terecht voor een totale dienstverlening binnen de voedingsbranche. Het uitgebreide totaalpakket bestaat uit diensten op het gebied van: kwaliteit, industriële voedselveiligheid, microbiologisch en chemisch onderzoek, smaakonderzoek, QA automatisering, opleidingen en trainingen, etikettering en risicomanagement. Alle specialisten van Normec Foodcare kunnen bogen op jarenlange (praktijk-)ervaring. Zij adviseren u graag, ook over een pragmatische implementatie van actuele wet- en regelgeving.

De naamswijziging van Care for Food Group heeft als gevolg dat het Care for Food Group zelfcontrolesysteem voortaan verder gaat onder de naam Normec Foodcare zelfcontrolesysteem.

Bekijk ook de nieuwe website: www.normecfoodcare.com.

start schooljaar mbo opleiding kwaliteitsmedewerker

Mbo4-opleiding Kwaliteitsmedewerker weer van start

Ruim 10 studenten zijn met frisse moed en zin aan de slag te gaan om zichzelf de komende tijd op te leiden tot kwaliteitsmedewerker. Zij zullen gedurende de opleiding een dag in de week naar school gaan en vier dagen in de week werken bij hun leerbedrijf. Zo kunnen zij de opgedane kennis direct in de praktijk toepassen. Ze zullen les krijgen van professionals op het gebied van kwaliteitszorg. Wij wensen deze derde lichting studenten heel veel succes toe!

Lees meer informatie over onze mbo4-opleiding Kwaliteitsmedewerker.

BK opleidingen cursus zaal

BRC Food Safety versie 8 gepubliceerd

Versie 8

Met de publicatie van versie 8 blijft de BRC Food Safety standaard zich verder ontwikkelen. Versie 8 blijft de focus houden op management inzet en een op HACCP gebaseerd voedelveiligheidssysteem met als doel het beheer van productveiligheid, integriteit, wetgeving en kwaliteit voor voedselproducten.

Eisen met betrekking tot High Risk, High Care and Ambient High Care stonden al in de vorige versies verspreid over de standaard. In de nieuwe BRC 8 hebben deze eisen een eigen gedeelte gekregen, waardoor de norm prettiger leest.

Daarnaast blijft de norm sterk inzetten op onderwerpen zoals voedselfraude en Food defense. Het verder ontwikkelen van de voedselveiligheidscultuur door middel van het hebben van een meldingssysteem (bijvoorbeeld een klokkenluidersregeling) is een van de nieuwe elementen.

Ook nieuw is het uitbreiding van de vereisten voor omgevingsmonitoring in productie omgevingen.

De vrijwillige module Traded Goods uit issue 7 is in de BRC 8 als standaard opgenomen in hoofdstuk 9.

Download

De nieuwe versie is in meerdere talen beschikbaar en is hier te downloaden: https://brcglobalstandards.com/.

blog icoon

Blog: Ontstaan van de E-learning

De introductie van de eerste Mac, rond de jaren tachtig, zorgde ervoor dat mensen thuis gemakkelijk over bepaalde onderwerpen konden leren en bepaalde vaardigheden konden ontwikkelen. Door de komst van internet voor particulieren, rond de jaren negentig, kon er meer informatie worden gevonden en gedeeld.

 

Opkomst van de E-learning

De snelle veranderingen in de samenleving en het bedrijfsleven leidden in 1999 tot een toenemende behoefte aan bijscholing. Het systeem waarbij een docent identieke leerstof in een vaste volgorde instrueert aan een groep studenten met verschillende leerbehoeften was niet meer geschikt. Veel informatie en kennis was onderhevig aan veranderingen en daardoor snel verouderd waardoor er  een sterkere interesse in eigen verantwoordelijkheid van het leren ontstond. Deze verandering heeft grote gevolgen gehad voor de opkomst van E-learning.

In 1999 tijdens een seminar van het bedrijf CBT Systems in Los Angeles ontstond de naam: E-Learning. Hiermee bedoelde ze: “a way to learn based on the use of new technologies allowing to online, interactive and sometimes personalized training through the Internet of other electroninc media (intranet, extranet, interactive TV, CD-Rom, etc.), so as to develop competencies while the process of learning is independent from time and space.

 

Steeds meer investeringen in internet

De opkomst van internet werd al snel geaccepteerd, wat ook een grote rol speelde voor het ontstaan van E-learning. E-business en e-commerce ontstonden tegelijkertijd ook, dit had hoge verwachtingen waardoor investeerders en overheid graag wilden investeren in internet. Initiatieven om ICT in te zetten voor effectiever en efficiënter leren kreeg door deze belangstelling fors de wind in de rug.

E-learning zou helpen met sneller, interactiever en efficiënter leren. E-learning werd gezien als een verbeterpunt van de traditionele manier van leren. Internettechnologie zou het mogelijk maken om flexibeler te leren, meer gericht te leren en eigen leeromgeving te kiezen. Daarnaast leek de technologie veelbelovend in het licht van het inrichten van leerprocessen waarbij de lerende en het leerproces centraal staan en interactie en communicatie een centrale rol spelen. Vanaf halverwege de jaren negentig namen de (experimentele) toepassingen van ICT (met name internettechnologie) voor het leren van jongeren en volwassenen in sneltreinvaart toe.

Momenteel wordt er nog steeds veel geïnnoveerd op het gebied van E-learning. Voorbeelden zijn E-learning trainingen die te maken zijn op smartphones of tablets, er wordt geïnvesteerd in gamificatie zodat er interactievere leermethodes ontwikkeld worden en wat nieuw is, is een leerweg met kortere trainingen.

zomer cursus 2018

Summer course 2018 weer een groot succes

Tijdens de Summer course wordt drie dagen lang gewerkt aan de QA capaciteiten van de deelnemers. Er was zowel een dagprogramma als een avondprogramma opgesteld. De deelnemers van de Summer course verbleven de gehele drie dagen op locatie in Doorn. Daar werd ook overnacht, samen ontbeten en gegeten. Een leerzame manier om professionals uit werkveld te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Na afloop van de Summer course hebben alle deelnemers hun certificaat weten te behalen. Al met al was het weer een zeer succesvolle editie van de Summer course.

Summer Course 2018 BK opleidingen en Trainingen

blog icoon

Blog: De verschillende IFS standaarden

Acht verschillende IFS standaarden

Inmiddels zijn er acht verschillende IFS standaarden ontwikkeld. Deze procesnormen helpen de gebruikers bij het implementeren van wettelijke voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid en bieden uniforme richtlijnen voor voedselveiligheid en kwaliteitsaspecten. Een IFS gecertificeerd bedrijf toont met een IFS certificering aan dat de processen geschikt zijn om de voedselveiligheid te waarborgen, daarnaast zijn klanteisen beoordeeld en geïmplementeerd.

Wanneer is welke IFS standaard van toepassing?

IFS Food

Deze standaard is van toepassing voor bedrijven die zelf voeding produceren of bedrijven die losse voedingsmiddelen verpakken. Ook is deze norm van toepassing wanneer er gevaar van verontreiniging bestaat tijdens het primair verpakken.

IFS Global Markets Food

Deze standaard is van toepassing op de detailhandel en kleine bedrijven welke voedingsmiddelen met een industriemerk produceren. Deze standaard is ontwikkeld met als uiteindelijke doelstelling om de IFS Food certificering te bereiken.

IFS Wholesale / Cash & Carry

Deze standaard is ontwikkeld voor groothandelaren en cash & carry bedrijven. Deze bedrijven worden vaak als schakel gezien tussen de producerende bedrijven en de commerciële klant. Afhankelijk van de kernactiviteit van het bedrijf, is er een klant tailor made checklist van toepassing.

IFS Logistics

Deze standaard is van toepassing op alle logistieke activiteiten, zowel voor food als voor non-food producten. Denk hierbij aan laden, lossen en transport. De standaard is van toepassing op alle soorten transport.

IFS Global Markets Logistics

Met het implementeren van deze standaard wordt de markttoegang lokaal vergemakkelijkt. Er wordt een wederzijdse acceptatie in de gehele keten gecreëerd en het biedt structuur voor begeleiding, ontwikkeling en beoordeling van kleine en minder ontwikkelde logistieke dienstverleners. Deze norm is wederom ontwikkeld met als uiteindelijke doelstelling de IFS Logistics certificering te bereiken.

IFS Broker

Deze standaard is van toepassing op bedrijven die zich bezig houden met handelsactiviteiten. Producten worden aangekocht en rechtstreeks aan klanten geleverd.

IFS HPC

Deze standaard is ontwikkeld om de productveiligheid te borgen, kosten te verlagen en transparantie in de gehele productieketen van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten te bieden.

IFS PACsecure

Ben je fabrikant en verwerker van primaire en secundaire verpakkingen, dan is deze standaard van toepassing.

Meer informatie

Meer informatie over de verschillende IFS standaarden is te vinden op onze website.

Mocht u als bedrijf een IFS standaard willen implementeren, dan ondersteunen wij bij het implementeren voor de van u toepassing zijnde normelementen van de betreffende IFS standaard