Subsidieregeling voor opleidingen in vleeswarenindustrie

Er is een tijd geleden een nieuw artikel toegevoegd aan het Toetsingskader subsidies Fonds Collectieve Belangen voor de vleeswarenindustrie. Het nieuwe artikel 2.i betreft een cao pilotafspraak over het volgen van een functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding.

Mbo-opleiding kwaliteitsmedewerker
Het volgen van een vakgerichte opleiding wordt met deze pilotafspraak nog gemakkelijker voor medewerkers in de vleeswarenindustrie. Wel is het zo dat enkel mbo-opleidingen vergoed worden met deze pilot. U kunt bijvoorbeeld de mbo4-opleiding Kwaliteitsmedewerker van BK Opleidingen & Trainingen volgen. Hierbij wordt u opgeleid tot kwaliteitsmedewerker en zorgt u ervoor dat de voedselkwaliteit binnen uw vleeswarenbedrijf op orde blijft.

Werken op de kwaliteitsafdeling
BK Opleidingen & Trainingen bieden samen met SVO de specialistische mbo-opleiding Kwaliteitsmedewerker aan. Deze opleiding bereidt de student voor op het werken op een kwaliteitsafdeling binnen een levensmiddelenbedrijf. De lessen worden gegeven door professionals uit het vak en de studenten dragen continu bij aan het verbeteren van de kwaliteit waar zij werkzaam zijn.

Pilotversie
De eerste maanden zal er een pilotversie van het project van het Toetsingskader lopen. Tot 1 februari 2019 kunnen maximaal 50 deelnemers zich aanmelden om deel te nemen. In de pilot gaan de vakbonden testen of een functie- of ontwikkelingsgerichte opleiding een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de positie en het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt.

Kennis direct toepassen in de praktijk
Het volgen van een opleiding hoeft niet gigantisch veel tijd te kosten voor de medewerker. Er zijn verschillende BBL opleidingen waarmee een student één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een bedrijf werkt. De student kan hiermee de kennis direct toepassen in de praktijk en vergaart zo direct veel inzichten binnen het werkveld. Hiermee wordt de kwaliteit van een afdeling naar een hoger niveau getild.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bron: vleeswarenwerkt.nl