Microbiologie gevorderd

29 augustus 2019

1 dagdeel

295,- (excl. BTW)

Verdiep uw microbiologische kennis binnen het voedingsmiddelenbedrijf

Het beheersen van microbiologische gevaren is onmisbaar voor het bewaken van voedselveiligheid en de continuïteit van uw organisatie. Aanvullend op onze succesvolle basistraining gaat de verdiepende training verder in op de toepassing van microbiologisch onderzoek binnen uw bedrijf.

De theorie achter bestaande methodes zal opgehelderd worden en de praktische toepassing zal extra toegelicht worden. Zo zal er duidelijk gemaakt worden gemaakt hoe Verordening (EG) nr. 2073/2005 van invloed is op uw producten. Na het volgen van deze training kunt u richtlijnen, wetgeving en overige informatiebronnen, zoals Riskplaza, toepassen om een specifiek bemonsteringsplan voor uw producten te maken. Ook brengen we gevaren aan het licht die kunnen ontstaan door micro-organismen die zich aanpassen aan verschillende omstandigheden, zoals de MRSA-bacterie.

Inschrijven