Food defense

Geef kwade bedoelingen geen kans

In het kort

Opzettelijke besmetting van ons voedsel kan rampzalige gevolgen hebben. Binnen IFS, BRC en FSSC 22000 worden daarom scherpere eisen gesteld aan food defense, ofwel beveiliging. Er dient een food defense plan aanwezig te zijn, zodat producten worden beschermd tegen opzettelijke besmetting. Dit plan wordt opgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Maar wat houdt dit eigenlijk in? Waaruit bestaat een goede risicoanalyse en welke afwegingen maakt u?

Deze training vergroot het inzicht in de gevaren van opzettelijke besmetting en het voorkomen hiervan. De deelnemers krijgen handvatten om het food defense plan binnen hun organisatie op te stellen en/of aan te scherpen en worden zich bewust van hun verantwoordelijkheid hierin.

Voor wie

Iedereen die betrokken is bij het food defense plan, bijvoorbeeld medewerkers en managers van een kwaliteitsafdeling, leidinggevenden in de levensmiddelensector.

Inhoud

Eisen food defense • Gevarenanalyse en bedreigingen • Terreinafscheiding • Toegang tot gebouwen en ruimten • Regels personeel en bezoekers • Praktijkopdracht

Inschrijven